Servicii

Proiectare electrică
Suntem furnizori de servicii de proiectare şi execuţie lucrări electrice în parcurile eoliene și fotovoltaice din țara noastră
Inginerie electrică
Montaje electrice ale parcurilor eoliene și fotovoltaice
Mentenanță și operare
Servicii de mentenanță corectivă, predictivă pentru parcurile de energie regenerabilă, cât și activități de administrare
Managementul energiei
Servicii de management şi administrare a unităţilor producătoare de energie din resurse regenerabile